home » Partners
Print document Text normal size Text medium size Text larger size

Public organizations

Secretaria de Estado de Comercio
http://www.comercio.gob.es/es-ES/Paginas/default.aspx

Universitat de Barcelona
www.ub.edu

Generalitat de Catalunya
http://economia.gencat.cat/ca/inici/

Ajuntament de Barcelona
http://www.barcelona.cat/en/

Back to Top

Universitat de Barcelona
IELPO's Host University