home » News » DREI-IELPO Scholarship between Patronat Catalunya Món ...
Print document Text normal size Text medium size Text larger size

12/06/2012

DREI-IELPO Scholarship between Patronat Catalunya Món and the University of Barcelona


Catalan students are highly welcome to apply to the DREI-IELPO Scholarship between Patronat Catalunya Món and the University of Barcelona to pursue the Master of Laws in International Economic Law and Policy (IELPO LL.M.)

Aiming at bringing up specialists in international economic relations who are able to engage in high-level international practice, the Patronat Catalunya Món collaborates with the University of Barcelona's Faculty of Law (UB) and its WTO/Chair-Regional Integration in the framework of the agreement signed on 2 December 2011 between the UB, the Department of the Presidency of the Catalan Government, the Patronat Catalunya Món and the Barcelona's City Hall.


As one of the main objectives of the abovementioned agreement is promoting the Master of Laws in International Economic Law and Policy (IELPO LL.M.) both in Catalonia and abroad, the Patronat Catalunya Món and the UB offer several scholarships addressed both to graduate students and students in their last year of studies coming from Catalan universities to pursue this Master's Program fully taught in English.


For more information on this scholarship call, see below:

CONVOCATÒRIA DE BEQUES I AJUTS -DREI - IELPO DEL PATRONAT CATALUNYA MON I LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A CURSAR EL MASTER OF LAWS IN INTERNATIONAL ECONOMIC LAW AND POLICY (MASTER IELPO) DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA


Amb la voluntat de formar especialistes en relacions econòmiques internacionals que s'incorporin a la pràctica internacional d'alt nivell, el Patronat Catalunya Món col•labora amb la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (UB) i la seva Càtedra Internacional OMC/Integració Regional en el marc del Conveni signat el dia 2 de desembre de 2011 entre la UB, el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, el Patronat Catalunya Món i l'Ajuntament de Barcelona, un dels objectius del qual és promoure el Master of Laws in International Economic Law and Policy de la Universitat de Barcelona (Master IELPO -www.ielpo.org-). El Patronat Catalunya Món i la UB ofereixen un conjunt de beques adreçades tant a llicenciats (o estudiants d'últim curs) d'universitats catalanes com a llicenciats procedents d'altres Universitats per cursar aquest Màster impartit plenament en anglès.

El Màster compta amb un professorat de primer nivell internacional provinent de reconegudes universitats, despatxos d'advocats, centres de recerca, think-tanks i organitzacions internacionals que imparteix 8 mòduls pensats per oferir un ensenyament d'alta qualitat adoptant una perspectiva multidisciplinar que permeti als estudiants adquirir els instruments necessaris per fer front als reptes de la pràctica professional.


1.- Nombre de beques

Es concediran un màxim de 25 beques de diferents categories. Es podran deixar beques desertes en cas que la qualitat de les sol.licituds no es consideri l'adequada per part del Comité UB - Patronat Catalunya Món encarregat de la concessió de les beques. L'assignació de les beques entre les diferents categories es farà en funció de la qualitat dels sol•licitants, el tipus de beca o ajut sol.licitat i els recursos disponibles

2.- Dotació


Les diferents categories de beques son les següents:

3.- Requisits


Els candidats han de sol•licitar l'admissió al Màster IELPO a través del sistema online disponible a http://www.ielpo.org/applications.asp

Els requisits són:

4.- Instruccions per sol.licitar l'ajut

En el formulari de sol•licitud online disponible a la web del Master in International Economic Law and Policy, indicar a l'apartat "Financial Aspects" que es sol•licita la beca del Patronat Catalunya Món.

Un cop enviada la sol•licitud de manera electrònica, el candidat haurà d'enviar la següent documentació:

La documentació es pot enviar:

 

5.- Termini

 

 

Return News Index

Secretaria del Estado de Turismo y Comercio Universitat de Barcelona Departament Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya IL3 - Institute for LifeLong Learning
Partners