home » alumni » Marina Trunk-Fedorova

Marina Trunk-Fedorova


2017/2018

mtrunkfedorova[at]ielpo.org
Russia

Secretaria del Estado de Turismo y Comercio Universitat de Barcelona Departament Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona
Partners