home » alumni » Juan Felipe Rodrigo López

Juan Felipe Rodrigo López


2017/2018

jfrodrigo[at]ielpo.org
Colombia

Secretaria del Estado de Turismo y Comercio Universitat de Barcelona Departament Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona
Partners