home » alumni » Elvira Valeeva

Elvira Valeeva


2013/2014

evaleeva[at]ielpo.org
Russia

Secretaria del Estado de Turismo y Comercio Universitat de Barcelona Departament Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona
Partners