home » alumni » Anna Prosiuk

Anna Prosiuk


2013/2014

aprosiuk[at]ielpo.org
Ukraine

Secretaria del Estado de Turismo y Comercio Universitat de Barcelona Departament Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona
Partners