home » alumni » Roshan Khan

Roshan Khan


2012/2013

rskhan[at]ielpo.org
Pakistan

Secretaria del Estado de Turismo y Comercio Universitat de Barcelona Departament Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona
Partners